Lagra som mal

Lagra dokumentet som ein mal.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Malar → Lagra som mal.


Skriv inn namnet på malen

Skriv inn eit namn på malen.

Vel malkategori

Vel ein kategori som den nye malen skal lagrast i.

Set som standardmal

Den nye malen vil verta brukt som standardmal.

note

Malar som er lagt til med denne kommandoen, vert viste automatisk i malhandsamaren. Du kan også bruka malhandsamaren for å importera malar. Begge metodane vert tilrådde for å leggja til malar.


Støtt oss!