Adressebokkjelde

Redigerer datakjelda og tildelinga av felt i adresseboka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Kjelde for adressebok.


Adressebokkjelde

Vel datakjelde og datatabell for adresseboka.

Datakjelde

Vel datakjelde for adresseboka.

Tabell

Vel datatabell for adresseboka.

Tildel

Legg ei ny datakjelde til lista Datakjelder.

Felttildeling

Vel felttildelingane for adresseboka.

(Feltnamn)

Vel det feltet i datatabellen som svarar til feltet i adresseboka.

Støtt oss!