Malar

Lèt deg ordna og endra malar. Her kan du òg lagra gjeldande fil som ein mal.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Fil → Malar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Fil → Malar

Frå verktøylinjer:

Ikon Malhandsamar

Malar

Frå tastaturet:

+ Shift + N

Frå startsenteret:

Trykk på knappen Malar.


Lagra som mal

Lagra dokumentet som ein mal.

Rediger mal

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja ein mal du vil redigera.

Handsama malar

Malhandsamaren gjer det enkelt å handsama malar og å opna nye dokument som brukar malar.

Støtt oss!