Malar

Lèt deg ordna og endra malar. Her kan du òg lagra gjeldande fil som ein mal.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Malar.


Lagra som mal

Lagra dokumentet som ein mal.

Rediger mal

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja ein mal du vil redigera.

Handsama malar

Malhandsamaren gjer det enkelt å handsama malar og å opna nye dokument som brukar malar.

Støtt oss!