Tryggleik

Set passordinnstillingane for det gjeldande dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eigenskapar → Tryggleik


Opna ei fil med skrivevern

Marker dette valet dersom fila berre skal kunna opnast som skriveverna.

Merknadsikon

Dette fildelingsalternativet vernar dokumentet mot å verta endra ved eit mistak. Det er likevel råd å redigera ein kopi av dokumentet og deretter lagra kopien med det same namnet som originalfila.


Registrera endringar

Vel for å ta opp endringar. Dette er det same som Rediger → Spor endringar → Registrer.

Tipsikon

Trykk på Vern endringar for å verna registreringa med eit passord. Andre brukarar kan gjere endringar i dokumentet, men dei kan ikkje kople ut registreringa utan å kjenne passordet.


Vern/Ta bort vernet

Vern status for endringsregistreringa med eit passord. Dersom registreringa av endringane er verna med passord, vil knappen heite Fjern vernet. Trykk på knappen og skriv inn det rette passordet for å fjerna vernet.

Støtt oss!