Sjølvvalde eigenskapar

Let deg leggja inn sjølvvalde informasjonsfelt i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eigenskapar → Tilpassa eigenskapar


Eigenskapar

Skriv inn ditt eige innhald i informasjonsfeltet. Du kan endra namnet, typen og innhaldet til kvar rad. Du kan også leggja til eller fjerne rader. Desse vert eksporterte som metadata til andre filformat.

Legg til

Trykk for å leggja til ei ny rad i lista over eigenskapar.

Støtt oss!