Eksporter som

Eksporterer dokumentet i PDF- eller EPUB-format.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Eksporter som.


Eksportert som PDF

Lagrar den gjeldande fila som Portable Document Format (PDF) versjon 1.4. Ei PDF-fil kan visast og skrivast ut på alle plattformer utan å endra originalformateringa viss dei nødvendige programma er installerte.

Eksporter direkte som PDF

Eksporter heile dokumentet med dei PDF-innstillingane du har sett opp som standard.

Eksporter som EPUB

Eksporter den gjeldande fila til EPUB.

EPUB er standard for elektroniske bokfiler med filetternamnet .epub som kan lastast ned og lesast på utstyr som for eksempel smarttelefon, lesebrett, datamaskiner eller liknande.

Eksporter direkte som EPUB

Eksporter heile dokumentet med dei EPUB-innstillingane du har sett opp som standard.

Støtt oss!