Eksporter

Lagra dokumentet med eit anna namn og format.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Eksporter


tip

Til skilnad frå Lagra som lagrar Eksporter ein kopi av dokumentet i ei ny fil med det valde formatet. Det gjeldande dokumentet vert ikkje endra.


Eksportkommandoen opnar eit dialogvindauge der du kan skrive inn namn og format på fila som skal eksporterast.

Filnamn

Skriv inn eit namn eller ein sti for fila.

Filtype

Vel kva filformat du vil lagra dokumentet i. Berre dokument av denne filtypen vert viste i visingsområdet. Filtypane er forklarte i Informasjon om import- og eksportfilter.

Lagra

Lagrar fila.

Støtt oss!