Lagra som

Lagra dokumentet på ein annan plass, med eit anna filnamn eller som ein annan filtype.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Lagra som


LibreOffice brukar filhandsamaren i vindaugehandteraren i operativsystemet for kommandoen Lagra som.

Merknadsikon

For å lagra eit dokument som mal, bruk kommandoen Fil → Lagra som mal.


Filnamn

Skriv inn eit filnamn eller ein sti til fila. Du kan også skriva inn ei internettadresse.

Filtype

Vel kva filformat du vil lagra dokumentet i. Berre dokument av denne filtypen vert viste i visingsområdet. Filtypane er forklarte i Informasjon om import- og eksportfilter.

Eksportert som PDF

XML-filformat

Åtvaringsikon

Lagra alltid dokumentet i ein LibreOffice-filtype før du lagrar det som ein ekstern filtype. Når du eksporterer til ein ekstern filtype, kan noko av formateringa gå tapt.


Lagra

Lagrar fila.

Lagra med passord

Vern fila med eit passord. Passordet må skrivast inn kvar gong ein brukar skal opna fila.

Merknadsikon

Berre dokument som brukar det LibreOffice XML-baserte formatet kan lagrast med eit passord.


Krypter med GPG-nøkkel

Bruk OpenGP sine offentlege nøklar for å kryptere dokumenta.

Rediger filterinnstillingar

Lèt deg velja innstillingar for lagring av rekneark for nokre typar datafiler.

Utval

Eksporterer berre dei valde bileta i LibreOffice Draw og Impress til andre format. Om det ikkje er merkt av i denne boksen, vert heile dokumentet eksportert.

Merknadsikon

Eksporterer du til ein dokumentfiltype, vert heile dokumentet eksportert.


Støtt oss!