Lagra ekstern …

Lagrar eit dokument på ein ekstern filtenar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Lagra ekstern ….

Langt klikk på symbolet Lagra og vel Lagra eksterne filer ….

Ikon Lagra

Lagra


Ein ekstern filtenar er ei netteneste som lagrar dokument med eller utan inn- eller utsjekking, versjonskontroll og reservekopiering.

Støtt oss!