Filterval

Lèt deg velja eit importfilter.

For å bruka denne funksjonen …

Opna ei fil av ein filtype som er ukjend for LibreOffice og som ikkje er tekstfil


Filterliste

Vel importfilteret for fila du vil opna.

Viss LibreOffice ikkje kjenner att filtypen for dokumentet som du vil opna, prøv dette:

Støtt oss!