Vel sti

Set filstiar.

For å bruka denne funksjonen …

Stivalsknappen i ymse vegvisarar

Trykk på knappen Redigert for nokre få innskrivingar under → LibreOffice → Stiar.


Vel

Vel den oppgjevne stien.

Sti:

Skriv inn eller vel ein sti frå lista.

Støtt oss!