Arbeid

Inneheld kontaktinformasjon for visittkort som har utforming frå kategorien «Visittkort, arbeid». Utsjånader for visittkort kan du velja på fana Visittkort.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Forretningar


Organisasjonsdata

Skriv inn kontaktinformasjonen du vil ha på visittkortet.

Merknadsikon

Skriv inn namnet ditt under fana Privat viss du vil ha med namnet på visittkortet. Vel deretter eit oppsett på fana Visittkort som set inn ein plasshaldar for namnet.


Firma

Skriv inn namnet på firmaet ditt.

Organisasjon linje 2

Skriv inn fleire detaljar om verksemda.

Slagord

Skriv inn slagord for verksemda di her.

Adresse

Skriv gateadressa di i dette feltet.

Postnr.

Skriv postnummeret ditt i dette feltet.

Poststad

Skriv inn namnet på byen du bur i.

Land

Skriv inn namnet på landet du bur i.

Land/region

Skriv inn namnet på området du bur i.

Stilling

Skriv i dette feltet kva stilling du har i firmaet.

Telefon

Skriv inn arbeidstelefonnummeret ditt.

Mobil

Skriv inn mobiltelefonnummeret ditt.

Faks

Skriv inn faksnummeret ditt i dette feltet.

Heimeside

Skriv inn adressa til heimesida til verksemda di.

E-post

Skriv inn e-postadressa di. For eksempel «namnet.mitt@nettleverandør.no».

Støtt oss!