Privat

Inneheld kontaktinformasjon for visittkort. Du kan velja utsjånaden på visittkortet i fana Visittkort.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Privat


Private data

Skriv inn kontaktinformasjonen som du vil ha på visittkortet. Du kan òg endra eller oppdatera desse dataa ved å velja → LibreOffice → Brukarinformasjon.

Fornamn

Skriv inn førenamnet ditt.

Etternamn

Skriv inn etternamnet ditt.

Forbokstavar

Skriv inn initialane dine.

Fornamn 2

Skriv inn fornamnet på personen som skal brukast som andre kontaktperson.

Etternamn 2

Skriv inn etternamnet til personen som skal brukast som andre kontaktperson.

Forbokstavar 2

Skriv inn forbokstavane til personen som skal brukast som andre kontaktperson.

Adresse

Skriv gateadressa di i dette feltet.

Postnr.

Skriv postnummeret ditt i dette feltet.

Poststad

Skriv inn namnet på byen du bur i.

Land

Skriv inn namnet på landet du bur i.

Land/region

Skriv inn namnet på området du bur i.

Tittel

Skriv tittelen din i dette feltet.

Yrke

Skriv inn yrket ditt.

Telefon

Skriv inn heimetelefonnummeret ditt.

Mobil

Skriv inn mobiltelefonnummeret ditt.

Faks

Skriv inn faksnummeret ditt i dette feltet.

Heimeside

Skriv inn adressa til heimesida di.

E-post

Skriv inn e-postadressa di. For eksempel «namnet.mitt@nettleverandør.no».

Støtt oss!