Medium

Vel storleik på visittkortet. Du kan velja mellom ulike førehandsdefinerte format eller oppgje eit eige på fana Format.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Medium


Format

Vel eit storleiksformat for visittkortet.

Samanhengande

Skriv ut visittkort på papirrull.

Ark

Skriv ut visittkort på enkeltark.

Merke

Vel kva for papir du vil bruka. Alle papirtypar har eigne storleiksformat.

Type

Vel storleiksformatet du vil bruka. Kva format som er tilgjengeleg kjem an på kva slags papir du valde i lista Merke. Om du ønskjer å bruka eit sjølvvald format, vel [brukar] og såFormat-fana for å definera formatet.

Info

Papirtypen og dimensjonane for etiketten vert viste nedst i Format-området.

Støtt oss!