Visittkort

Lag ditt eige visittkort. Du kan velja mellom fleire førehandsdefinerte format eller laga eit nytt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Ny(tt) → Visittkort


Medium

Vel storleik på visittkortet. Du kan velja mellom ulike førehandsdefinerte format eller oppgje eit eige på fana Format.

Visittkort

Vel utsjånad på visittkorta.

Privat

Inneheld kontaktinformasjon for visittkort. Du kan velja utsjånaden på visittkortet i fana Visittkort.

Arbeid

Inneheld kontaktinformasjon for visittkort som har utforming frå kategorien «Visittkort, arbeid». Utsjånader for visittkort kan du velja på fana Visittkort.

Format

Vel innstillingar for val av papirformat.

Innstillingar

Skriv inn tilleggsinnstillingar for etikettane eller visittkorta, også tekstsynkronisering og skrivaroppsett.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!