Hovuddokument

Du kan bruka eit hovuddokument for å organisera komplekse prosjekt, som for eksempel ei bok. Eit hovuddokument kan innehalda individuelle filer for kvart kapittel i ei bok, i tillegg til innhaldsliste og indeks.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Ny(tt) → Hovuddokument


Støtt oss!