Ny

Opprettar eit nytt LibreOffice-dokument.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Ny(tt)

Knappen NyStandard-verktøylinja. (Ikonet på knappen viser typen på det nye dokumentet.)

Ikon Ny(tt)

Ny

+ N


Dersom du ønskjer å laga eit dokument frå ein mal, vel Ny → Malar..

Ein mal er ei fil som inneheld oppsettelementa for eit dokument, som stilar, bakgrunnar, rammer, bilete, felt, sideoppsett og tekst.

Ikon

Namn

Funksjon

Ikon

Tekstdokument

Opprettar eit nytt tekstdokument i LibreOffice Writer.

Ikon

Rekneark

Opprettar eit nytt reknearkdokument i LibreOffice Calc.

Ikon

Presentasjon

Opprettar eit nytt presentasjonsdokument i LibreOffice Impress.

Ikon

Teikning

Opprettar eit nytt teiknedokument i LibreOffice Draw.

Ikon

Database

Opnar Databasevegvisaren for å laga ei databasefil.

Ikon

HTML-dokument

Opprettar eit nytt HTML-dokument.

Ikon

XML-skjemadokument

Opprettar eit nytt XForms-dokument.

Ikon

Hovuddokument

Opprettar eit nytt hovuddokument.

Ikon

Formel

Opprettar eit nytt formeldokument i LibreOffice Math.

Ikon

Etikettar

Opnar dialogvindauget Etiketter der du kan velja innstillingar for etikettar og deretter laga eit nytt tekstdokument i LibreOffice Writer for etikettane.

Ikon

Visittkort

Opnar dialogvindauget Visittkort der du kan velja innstillingar for visittkort og så oppretta eit nytt tekstdokument i LibreOffice Writer.

Ikon

Malar

Oppretter eit nytt dokument frå ein eksisterande mal.


Støtt oss!