Rediger-menyen

Choose Edit - Undo.

+Z

På ei av verktøylinjene Standard eller Tabelldata, trykk

Icon

Angra

Choose Edit - Redo.

På verktøylinja Standard, trykk

Icon

Gjer om

Choose Edit - Repeat.

Choose Edit - Cut.

+X

På verktøylinja Standard, trykk

Icon

Klipp ut

Choose Edit - Copy.

+C

På verktøylinja Standard, trykk

Icon

Kopier

Choose Edit - Paste.

+V

På verktøylinja Standard, trykk

Icon

Lim inn

Vel Rediger → Lim inn utval → Lim inn utval.

+ Shift + V.

Vel Rediger → Lim inn utval → Lim inn uformatert tekst.

Høgreklikk for å opna sprettoppmenyen og vel Lim inn utval → Uformatert tekst.

+ Alt + Shift + V.

Vel Rediger → Lim inn utval → Lim inn som nysta tabell.

Høgreklikk på tabellmålcella for å opna sprettoppmenyen og vel Lim inn utval → Lim inn nysta tabell.

Vel Rediger → Lim inn utval → Lim inn som rader over.

Høgreklikk på tabellmålcella for å opna sprettoppmenyen og vel Lim inn utval → Rader over.

Vel Rediger → Lim inn utval → Lim inn som kolonnar framføre.

Høgreklikk på tabellmålcella for å opna sprettoppmenyen og vel Lim inn utval → Kolonnar framføre.

Choose Edit - Select All.

+A

Icon

Merk alt

Choose Edit - Track Changes.

Choose Edit - Track Changes - Record.

Vel Rediger → Spor endringar → Vis .

Choose Edit - Track Changes - Manage.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears.
Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab.

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.

Choose Edit - Track Changes - Comment.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.
Click an entry in the list and open the context menu.
Choose Edit Comment.

Choose Edit - Find.

+F

Choose Edit - Find & Replace.

+H

På verktøylinja Standard, trykk

Icon

Søk og byt ut

Choose Edit - Find & Replace - Attributes.

Choose Edit - Find & Replace - Format button.

Choose View - Navigator.

På verktøylinja Standard, trykk

Icon

Vis/gøym dokumentstruktur

Choose Tools - Bibliography Database.

Choose Edit - Links to External Files.

Choose Edit - Links to External Files - Modify... (DDE links only).

Select a frame, then choose Edit - Object - Properties.

Open context menu of selected frame, choose Properties.

Choose Edit - Object.

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.

Choose Edit - Object - Open.

Choose Edit - Reference.

Støtt oss!