Sprettoppmeny til skriveverna nettsider

Opna eit dialogvindauge der du kan lagra den valde grafikken.

Kopier lenkja ved musepeikaren til utklippstavla.

Kopier det valde biletet til utklippstavla.

Dersom du har slått av vising av bilete, kan du velja kommandoen Last inn bilete for å gjera dei synlege.

Gjer alle bileta i dokumentet usynlege.

Lèt deg lagra bakgrunnen til ei nettside.

Støtt oss!