Sprettoppmenyen i galleriet

Bestemmer korleis eit vald biletobjekt skal setjast inn i eit dokument.

Set inn ein kopi av det valde biletobjektet direkte inn i dokumentet.

Set inn det valde biletet som ei lenkje.

Du kan bruka Førehandsvising til å visa det valde biletet.

Tildeler ein tittel til eit vald objekt i galleriet.

Slettar den valde grafikken etter stadfesting.

Støtt oss!