Menyen «Format»

Vel Format → Rader → Høgd.

Opna sprettoppmenyen til ei radoverskrift i ein open databasetabell og vel Radhøgd.

Vel Format → Kolonnar → Breidd.

Opna sprettoppmenyen til ei kolonneoverskrift i ein databasetabell og vel Kolonnebreidd.

Vel fana Format → Akse → Y-akse → Tal (i diagram).

.

Opna sprettoppmenyen til ei radoverskrift i ein databasetabell og vel Tabellformat.

Opna sprettoppmenyen til ei kolonneoverskrift i ein databasetabell og vel Kolonneformat.

Sprettoppmenyen til ei radoverskrift i ein open databasetabell → Slett rader

Vel Form → Spegelvend (LibreOffice Draw).

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Bilete.

Opna sprettoppmenyen og vel Spegelvend (i presentasjonar).

Vel Form → Spegelvend → Loddrett (LibreOffice Draw).

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Bilete.

Opna sprettoppmenyen og vel Spegelvend → Loddrett (i presentasjonar).

Vel Form → Spegelvend → Vassrett (LibreOffice Draw).

Vel Format → Bilete → Eigenskapar og trykk på fana Bilete.

Vel Format – Spegelvend – Vassrett.

Høgreklikk på eit merkt objekt og vel Spegelvend → Vassrett (LibreOffice Impress).

Merk tre eller fleire objekt og

Vel Form → Fordel utvalet (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Fordel utvalet (LibreOffice Impress).

Støtt oss!