Menyen «Format»

Vel Format → Linje (Impress og Draw).

Vel Format → Tekstboks og form → Linje (Writer).

Vel Format → Objekt → Linje (Calc).

På linja Linje og fyll trykkjer du

Ikon Linje

Linje

Vel fana Format → Linje → Linje.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel fana Endra/Ny → Linje (i presentasjonar)

Vel fana Format → Tittel → Kantlinjer (i diagram)

Vel fana Format → Forklaring → Kantlinjer (i diagram)

Vel fana Format → Akse → Linje (i diagram).

Vel fana Format → Rutenett → Linje (i diagram).

Vel fana Format → Diagramvegg → Kantlinjer (i diagram).

Vel fana Format → Diagramgolv → Kantlinjer (i diagram).

Vel fana Format → Diagramområde → Kantlinjer (i diagram).

Vel Format → Linje → Linjestilar.

Vel Format → Linje → Pilstilar.

Vel Format → Område.

På verktøylinja Linje og fyll trykkjer du

Ikon Område

Område

Vel fana Format → Område → Gjennomsikt (i teikningar).

Vel fana Format → Objekt og form → Område → Gjennomsikt (i presentasjonar).

Vel fana Format → Diagramvegg → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Diagramområde → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Diagramgolv → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Alle titlar → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Hovudtittel → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Undertittel → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (X-aksen) → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (Y-aksen) → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (Z-aksen) → Gjennomsikt (i diagram)

Vel fana Format → Objekteigenskapar → Datapunkt → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Objekteigenskapar → Datapunkt → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Avsnitt → Gjennomsikt.

Vel Format → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny(tt) → Gjennomsikt.

Vel Format → Område → Skugge.

Vel fana Format → Område → Fargeovergang.

Vel fana Format → Område → Skravering.

→ Skravering.

Vel fana Format → Område → Bilete.

Vel Format → .

Vel fana Format → → Tekst.

Vel fana Format → → Tekstanimering.

Vel Format → Posisjon og storleik.

Ikon Posisjon og storleik

Posisjon og storleik

Opna sprettoppmenyen for objektet og vel Namn.

Opna sprettoppmenyen for objektet og vel Skildring.

Trykk på tekstboksen eller forma og deretter …

Vel fana Format → Objekt →

Opna sprettoppmenyen for det merkte objektet og vel fana Posisjon og storleikPosisjon og storleik.

Ikon Posisjon og storleik

Menyikonet for «Posisjon og storleik»

Vel fana Format → Posisjon og storleik → Rotering.

Ikon Roter

Roter

Vel Format → Posisjon og storleik → Helling og hjørneradius.

Vel fana Format → Posisjon og storleik → Snakkebobler. Denne er berre tilgjengeleg for snakkebobler i tekstboksar, ikkje for tilpassa snakkebobler.

Vel Rediger → Punkt.

Ikon Rediger punkt

Rediger punkt

Vel Format → Teikn (teiknefunksjonar).

Opna sprettoppmenyen og vel Teikn.

Opna sprettoppmenyen og vel Storleik.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Halvfeit.

Ikon Halvfeit

Halvfeit

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Kursiv.

Ikon Kursiv

Kursiv

Opna menyen Format → Tekst og vel Enkel understreking eller Dobbel understreking.

Ikon Understrek

Understreka

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Gjennomstreking.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Skugge.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Omriss.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Heva skrift.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Senka skrift.

Vel Format → Nellomrom.

Vel Format → Mellomrom → Linjeavstand: 1

Vel Format → Mellomrom → Linjeavstand: 1,5

Vel Format → Mellomrom → Linjeavstand: 2

Vel Format → Juster tekst → Venstre.

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Venstre.

Ikon Juster venstre

Venstrejustert

Vel Format → Juster tekst → Høgre.

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Høgre.

Ikon Juster høgre

Høgrejustert

Vel Format → Juster tekst → Midtstill.

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Midtstilt.

Ikon Midtstilt

Vel Format → Juster tekst → Blokkjustert.

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Blokkjustert.

Ikon Blokkjustert

Blokkjustert

Trykk på Fontwork på verktøylinja Teikning.

Vel Format → Grupper.

Opna sprettoppmenyen og vel Grupper.

Opna sprettoppmenyen → vel Grupper

Ikon Grupper

Gruppe

Opna sprettoppmenyen – vel Løys opp gruppe.

Ikon Løys opp gruppe

Løys opp gruppe

Opna sprettoppmenyen – vel Gå ut av gruppa.

Ikon Gå ut av gruppa

Gå ut av gruppe

Opna sprettoppmenyen – vel Gå inn i gruppa.

Ikon Gå inn i gruppa

Gå inn i gruppe

Støtt oss!