Menyen «Format»

Vel Format → Linje (Impress og Draw).

Vel Format → Tekstboks og form → Linje (Writer).

Vel Format → Objekt → Linje (Calc).

På linja Linje og fyll trykkjer du

Ikon Linje

Linje

Vel fana Format → Linje → Linjestilar.

Høgreklikk på eit merkt objekt – vel fana Linje → Pilstilar.

Ikon Linje

Linje

Vel Format → Område.

På verktøylinja Linje og fyll trykkjer du

Ikon Område

Område

Vel fana Format → Område → Gjennomsikt (i teikningar).

Vel fana Format → Objekt og form → Område → Gjennomsikt (i presentasjonar).

Vel fana Format → Diagramvegg → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Diagramområde → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Diagramgolv → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Alle titlar → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Hovudtittel → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Undertittel → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (X-aksen) → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (Y-aksen) → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (Z-aksen) → Gjennomsikt (i diagram)

Vel fana Format → Objekteigenskapar → Datapunkt → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Objekteigenskapar → Datapunkt → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Avsnitt → Gjennomsikt.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen (høgreklikk) til ei oppføring og vel fana Ny/Endra stil → Gjennomsikt.

Vel Format → Område → Skugge.

Vel fana Format → Område → Fargeovergang.

Vel fana Format → Område → Skravering.

→ Skravering.

Vel fana Format → Område → Bilete.

Vel Format → .

Vel fana Format → → Tekst.

Vel fana Format → → Tekstanimering.

Vel Format → Posisjon og storleik.

Ikon Posisjon og storleik

Posisjon og storleik

Frå menylinja:

Vel Format → Namn

Frå sprettoppmenyen:

Vel Namn,

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Namn i fana Bilete i menyen Bilete.

Vel Namn i fana Objekt i menyen Objekt.

Frå menylinja:

Vel Format → Alternativ tekst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Alternativ tekst i fana Bilete i menyen Bilete.

Vel Alternativ tekst i fana Objekt i menyen Objekt.

Trykk på tekstboksen eller forma og deretter …

Vel fana Format → Objekt →

Opna sprettoppmenyen for det merkte objektet og vel fana Posisjon og storleikPosisjon og storleik.

Ikon Posisjon og storleik

Menyikonet for «Posisjon og storleik»

Vel fana Format → Posisjon og storleik → Rotering.

Ikon Roter

Roter

Vel Format → Posisjon og storleik → Helling og hjørneradius.

Vel fana Format → Posisjon og storleik → Snakkebobler. Denne er berre tilgjengeleg for snakkebobler i tekstboksar, ikkje for tilpassa snakkebobler.

Frå menylinja:

Vel Rediger → Slå punktredigeringsmodus av/på.

Frå sprettoppmenyen:

Slå punktredigeringsmodus av/på

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Teikna → Slå punktredigeringsmodus av/på.

Vel Slå punktredigeringsmodus av/på i fana Teikna i menyen Teikna.

Frå verktøylinjer:

Ikon Slå punktredigeringsmodus av/på

Slå punktredigeringsmodus av/på

Vel Format → Teikn (teiknefunksjonar).

Opna sprettoppmenyen og vel Teikn.

Opna sprettoppmenyen og vel Storleik.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Halvfeit.

Ikon Halvfeit

Halvfeit

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Kursiv.

Ikon Kursiv

Kursiv

Opna menyen Format → Tekst og vel Enkel understreking eller Dobbel understreking.

Ikon Understrek

Understreka

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Gjennomstreking.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Skugge.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Omriss.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Heva skrift.

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Senka skrift.

Vel Format → Nellomrom.

Vel Format → Mellomrom → Linjeavstand: 1

Vel Format → Mellomrom → Linjeavstand: 1,5

Vel Format → Mellomrom → Linjeavstand: 2

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Venstre.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Juster venstre

Venstrejustert

Frå tastaturet:

+ L

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Høgre.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Høgrejuster

Høgrejustert

Frå tastaturet:

+ R

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Midtstill.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Midtstilt

Frå tastaturet:

+ C

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Blokkjustert.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Justert

Blokkjustert

Frå tastaturet:

+ J

Trykk på Fontwork på verktøylinja Teikning.

Frå menylinja:

Vel Format → Grupper.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Grupper.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Teikna.

Frå verktøylinjer:

Ikon Grupper

Gruppe

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Grupper.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Teikna → Grupper.

Frå verktøylinjer:

Ikon Grupper

Gruppe

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Løys opp gruppe.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Frå verktøylinjer:

Ikon Løys opp gruppe

Løys opp gruppe

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Gå ut av gruppa.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Teikna → Gå ut av gruppa.

Frå verktøylinjer:

Ikon Gå ut av gruppa

Gå ut av gruppe

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Gå inn i gruppe.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Teikna → Gå inn i gruppe.

Frå verktøylinjer:

Ikon Gå inn i gruppa

Gå inn i gruppe

Støtt oss!