Menyen «Format»

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet kan ikkje vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 1.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 2.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema og trykk på knappen Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 3.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema og trykk på knappen Kombinasjonsboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 3.

Opna verktøylinja Verktøykasse i dialogredigeringa i Basic og trykk

Ikon Eigenskapar

Eigenskapar

Opna sprettoppmenyen for eit vald skjemaelement – vel Skjemaeigenskapar.

Ikon Skjema

Skjema

Opna sprettoppmenyen for eit vald skjemaelement – vel fana Skjemaeigenskapar → Generelt.

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Generelt.

Opna sprettoppmenyen for eit vald skjemaelement – vel fana Skjemaeigenskapar → Data.

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Data.

Opna sprettoppmenyen for eit vald kontrollelement i eit XML-skjema og vel fana Kontrolleigenskapar → Data.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema i eit XML-skjemadokumentet, trykk på symbolet Kontrollelement og vel fana Data.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Skjemaeigenskapar → Hendingar

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Hendingar.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement.

Ikon Kontrollelement

Kontrollelement

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Generelt

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Kontrollelement → fana Generelt.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Data

Opna verktøylinja Skjemautforming, trykk på ikonet Kontroll ‒ fana Data.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Hendingar.

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Data.

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon Rekkjefølgje for aktivering

Tabulatorrekkjefølgje

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon Legg til felt

Legg til felt

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon Skjemanavigering

Skjemastruktur

På verktøylinja Kontrollelement for skjema eller på linja Skjemautforming, trykk

Ikon Utformingsmodus

Utformingsmodus på/av

Opna Skjemastruktur, vel eit skjema og deretter Opna i utformingsmodus frå sprettoppmenyen

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon Opna i utformingsmodus

Opna i utformingsmodus

På verktøylinja Kontrollelement for skjema trykk

Ikon Vegvisar

Vegvisarar på/av

Vel Format → Still opp (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Vel Form → Still opp (LibreOffice Draw)

Ikon Arranger

Still opp

Vel Format → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Draw)

Shift++plussteiknet (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst

Vel Format → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Form → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Draw)

+ plussteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna snarvegsmenyen og vel Still opp → Flytt framover (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt framover

Flytt framover

Vel Format → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Form → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

+ minusteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt bakover

Flytt bakover

Vel Format → Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Draw)

Shift + + minusteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst

Vel Format → Still opp → Til framgrunnen

Ikon Til forgrunnen

Til framgrunnen

Vel Format → Still opp → Til bakgrunnen

Ikon Til bakgrunnen

Til bakgrunnen

Vel Format → Juster (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Form → Juster (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Vel Format → Juster → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Venstre (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Venstre (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Venstre

Venstre

Vel Format → Juster → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Midtstilt

Midtstilt

Vel Format → Juster → Høgre.

Vel Form → Juster → Høgre (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Høgret

Høgre

Vel Format → Juster → Øvst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Øvst (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Øvst (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Topp

Øvst

Vel Format → Juster → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Midtstilt

Midtstilt

Vel Format → Juster → Nedst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Nedst (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Nedst

Nedst

For eit merkt objekt, vel Format → Forankra.

Høgreklikk på eit merkt objekt – vel Anker.

På linja Teikneobjekteigenskapar eller linja Skjemautforming, trykk

Ikon Anker

Forankring

Vel Format → Forankra → Til side.

Vel Format → Forankra → Til avsnitt.

Vel Format → Forankra → Til teikn.

Vel Format → Forankra → Til teikn.

Vel Format → Forankra → Til ramme.

Vel Format → Forankra → Til celle.

Støtt oss!