Menyen «Format»

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet kan ikkje vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 1.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 2.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema og trykk på knappen Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 3.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema og trykk på knappen Kombinasjonsboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 3.

Opna verktøylinja Verktøykasse i dialogredigeringa i Basic og trykk

Ikon

Eigenskapar

Opna sprettoppmenyen til eit vald skjemaelement og vel Skjema.

Ikon

Skjema

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Skjema → Generelt.

Opna Kontrollelement for skjema eller Skjemautforming, trykk på symbolet Skjema og vel fana Generelt.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Skjema → Data

Opna Kontrollelement for skjema eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og vel fana Data.

Opna lokalmenyen til eit vald kontrollelement i XML-skjema-og vel fana Kontrollelement → Data.

Opna verktøylinjaKontrollelement for skjema i XML-skjemadokumentet, trykk på symbolet Kontrollelement og vel fana Data.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Skjema → Hendingar.

Opna ei av verktøylinjene Kontrollelement for skjema eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og vel fana Hendingar

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel Kontrollelement

Ikon

Kontrollelement

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Generelt

Opna ei av verktøylinjene Kontrollelement for skjema eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og vel fana Generelt

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Data

Opna ei av verktøylinjene Kontrollelement for skjema eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og vel fana Data

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Hendingar

Opna ei av verktøylinjene Kontrollelement for skjema eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og vel fana Hendingar

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon

Tabulatorrekkjefølgje

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon

Legg til felt

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon

Skjemastruktur

På verktøylinja Kontrollelement for skjema eller på linja Skjemautforming, trykk

Ikon

Utformingsmodus på/av

Opna Skjemastruktur, vel eit skjema og deretter Opna i utformingsmodus frå sprettoppmenyen

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon

Opna i utformingsmodus

På verktøylinja Kontrollelement for skjema trykk

Ikon

Vegvisarar på/av

Vel Format → Still opp (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Vel Form → Still opp (LibreOffice Draw)

Ikon

Still opp

Vel Format → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Draw)

Shift++plussteiknet (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt fremst

Vel Format → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Form → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Draw)

+ plussteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna snarvegsmenyen og vel Still opp → Flytt framover (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt framover

Vel Format → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Form → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

+ minusteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt bakover

Vel Format → Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Draw)

Shift + + minusteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt bakarst

Vel Format → Still opp → Til framgrunnen

Ikon

Til framgrunnen

Vel Format → Still opp → Til bakgrunnen

Ikon

Til bakgrunnen

Vel Format → Juster (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Form → Juster (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Vel Format → Juster → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Venstre (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Venstre (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Venstre

Vel Format → Juster → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Midtstilt

Vel Format → Juster → Høgre.

Vel Form → Juster → Høgre (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Høgre

Vel Format → Juster → Øvst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Øvst (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Øvst (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Øvst

Vel Format → Juster → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Midtstilt

Vel Format → Juster → Nedst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Nedst (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Nedst

Vel Format → Forankring.

På fana Skjemautforming, trykk

Ikon

Endra forankring

Vel Format → Forankring → Til side.

Vel Format → Forankring → Til avsnitt.

Vel Format → Forankring → Til teikn.

Vel Format → Forankring → Som teikn.

Vel Format → Forankring → Til ramme.

Vel Format → Forankring → Til celle.

Støtt oss!