Menyen «Format»

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet kan ikkje vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 1.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 2.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema og trykk på knappen Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 3.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema og trykk på knappen Kombinasjonsboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 3.

Opna verktøylinja Verktøykasse i dialogredigeringa i Basic og trykk

Ikon Eigenskapar

Eigenskapar

Frå menylinja:

Vel Skjema → Skjemaeigenskapar.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Skjemaeigenskapar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Skjema → Skjemaeigenskapar.

Vel Verktøy → Skjemaeigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Skjemaeigenskapar

Skjemaeigenskapar

Opna sprettoppmenyen for eit vald skjemaelement – vel fana Skjemaeigenskapar → Generelt.

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Generelt.

Opna sprettoppmenyen for eit vald skjemaelement – vel fana Skjemaeigenskapar → Data.

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Data.

Opna sprettoppmenyen for eit vald kontrollelement i eit XML-skjema og vel fana Kontrolleigenskapar → Data.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema i eit XML-skjemadokumentet, trykk på symbolet Kontrollelement og vel fana Data.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Skjemaeigenskapar → Hendingar

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Hendingar.

Frå menylinja:

Vel Skjema → Eigenskapar for kontrollelementa.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Eigenskapar for kontrollelement.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Skjema → Eigenskapar for kontrollelement.

Vel Verktøy → Eigenskapar for kontrollelement.

Frå verktøylinjer:

Ikon Kontrollelement

Eigenskapar for kontrollelement

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Generelt

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Kontrollelement → fana Generelt.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Data

Opna verktøylinja Skjemautforming, trykk på ikonet Kontroll ‒ fana Data.

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Hendingar.

Opna verktøylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Data.

Frå menylinja:

Vel Skjema → Rekkjefølgje.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Skjema → Rekkjefølgje.

Vel Verktøy → Rekkjefølgje.

Frå verktøylinjer:

Ikon Rekkjefølgje for aktivering

Tabulatorrekkjefølgje

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon Legg til felt

Legg til felt

Frå menylinja:

Vel Skjema → Skjemastruktur.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Skjema → Skjemastruktur.

Vel Verktøy → Skjemastruktur.

Frå verktøylinjer:

Ikon Skjemastruktur

Skjemastruktur

Frå menylinja:

Vel Skjema → Utformingsmodus.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Skjema → Slå av/på utformingsmodus.

Vel Verktøy → Slå av/på utformingsmodus.

Frå verktøylinjer:

Ikon Utformingsmodus

Utformingsmodus på/av

Frå menylinja:

Vel Skjema → Opna i utformingsmodus.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Skjema → Opna i utformingsmodus.

Vel Verktøy → Opna i utformingsmodus.

Frå verktøylinjer:

Ikon Opna i utformingsmodus

Opna i utformingsmodus

Frå menylinja:

Vel Skjema → Vegvisar for skjemakontroll.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Skjema → Vegvisarar for skjemakontroll.

Vel Verktøy → Vegvisarar for skjemakontroll.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vegvisar

Vegvisarar på/av

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Still opp.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Bilete.

Vel fana Objekt.

Frå verktøylinjer:

Ikon Still opp

Still opp

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Still opp → Flytt fremst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Flytt fremst.

Vel Objekt → Flytt fremst.

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt fram

Flytt framover

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt bakover

Flytt bakover

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Still opp → Flytt bakarst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Flytt bakarst.

Vel Objekt → Flytt bakarst.

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst

Frå menylinja:

Vel Format → Still opp → Til framgrunnen

Frå verktøylinjer:

Ikon Til forgrunnen

Til framgrunnen

Frå menylinja:

Vel Format → Still opp → Til bakgrunnen

Frå verktøylinjer:

Ikon Til bakgrunnen

Til bakgrunnen

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Vel Format → Juster → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Venstre (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Juster → Venstre (med merkte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Venstre

Venstre

Vel Format → Juster → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Juster → Midtstilt (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Midtstilt

Midtstilt

Vel Format → Juster → Høgre.

Vel Form → Juster → Høgre (med merkte objekt) (LibreOffice Draw).

På linja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon Høgret

Høgre

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Øvst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Øvst

Øvst

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Midtstill.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Midtstilt

Midtstilt

Frå menylinja:

Vel Format → Juster tekst → Nedst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Nedst

Nedst

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra.

Frå sprettoppmenyen:

Høgreklikk på eit merkt objekt – vel Anker.

Frå verktøylinjer:

Ikon Anker

Forankring

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra→ Til side.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Forankra → Til side.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Til side.

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra → Til avsnitt.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Forankra → Til avsnitt.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Til avsnitt.

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra → Til teikn.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Forankra → Til teikn.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Til teikn.

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra → Som teikn.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Forankra → Som teikn.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Som teikn.

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra → Til ramme.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Forankra → Til ramme.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Til ramme.

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra → Til celle.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Forankra → Til celle.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Til celle.

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra → Til celle (endrar storleik med cella).

Frå sprettoppmenyen:

Vel Format → Forankra → Til celle (endrar storleik med cella).

Vel Tilpass til cellestorleik.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Til celle (endrar storleik med cella).

Frå menylinja:

Vel Skjema → Kontrollelement for innhald.

Frå menylinja:

Vel Skjema.

Støtt oss!