Menyen «Format»

Vel rader i tabellen, høgreklikk, vel Storleik → Minste radhøgd.

Ikon Minste radhøgd

Minste radhøgd

Vel rader i tabellen, høgreklikk, vel Storleik → Beste radhøgd.

Ikon Betse radhøgd

Beste radhøgd

Merk rader i tabellen, høgreklikk, vel Storleik → Fordel rader jamt.

Ikon Fordel rader jamnt

Fordel radene jamt

Merk kolonnar i tabellen, høgreklikk, vel Storleik → Minste kolonnebreidd.

Ikon Minste kolonnebreidd>

Minste kolonnebreidd

Merk kolonnar i tabellen, høgreklikk og vel Storleik → Beste kolonnebreidd.

Ikon Beste kolonnebreidd

Beste kolonnebreidd

Merk kolonnar i tabellen, høgreklikk og vel Storleik → Fordel kolonnar jamt.

Ikon Fordel kolonnar jamt

Fordel kolonnar jamt

Vel Format → Fjern direkte formatering.

Vel Format → Teikn.

Med skrivemerket i eit objekt, på Tekstformateringslinja trykk

Ikon Teikn

Teikn

Vel fana Format → Teikn → Skrift.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Skrift.

Opna sprettoppmenyen til ei radoverskrift i ein databasetabell og vel fana Tabellformat → Skrift.

Vel fana Format → Tittel → Teikn (i diagram)

Vel fana Format → Forklaring → Teikn (i diagram).

Vel fana Format → Akse → Teikn (i diagram).

Vel fana Format → Teikn → Skrifteffektar.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Skrifteffektar.

Vel fana Format → Teikn → Plassering.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Justering.

Vel fana Format → Teikn → Asiatisk oppsett

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Asiatisk oppsett.

Vel fana Format → Avsnitt → Asiatisk typografi (gjeld ikkje i HTML).

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Asiatisk typografi.

Vel fana Format → Teikn → Hyperlenkje.

Vel Format → Avsnitt.

Med skrivemerket i eit objekt, trykkjer du på Tekstformateringslinja

Ikon Avsnitt

Avsnitt

Vel fana Format → Avsnitt → Justering.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Justering.

Vel fana Format → Avsnitt → Innrykk og mellomrom.

Vel Format → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Rediger/Ny → Innrykk og mellomrom.

Vel fana Format → Avsnitt → Tabulatorar.

Vel Format → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Tabulatorar.

Dobbeltklikk på linjalen

(desse funksjonane finst berre i Writer og Calc)

Vel fana Format → Avsnitt → Kantlinjer.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Kantlinjer

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Kantlinjer

Vel fana Format → Side → Kantlinjer

Vel fana Format → Teikn → Kantlinjer

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Kantlinjer

Vel Format → Side → Topptekst → Andre

Vel knappen Format → Side → Botntekst → Andre

Vel fana Format → Avsnitt → Bakgrunn

Vel fana Format → Teikn → Utheving.

Vel fana Format → Bilete → Bakgrunn

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Kantlinjer

Vel fana Format → Sidestil → Bakgrunn.

Vel knappen Format → Sidestil → Topptekst → Andre

Vel knappen Format → Sidestil → Botntekst → Andre.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Bakgrunn

Vel fana Set inn/Rediger → Bolk → Bakgrunn

Vel fana Format → Side → Handsamar.

Vel fana Stilar → Rediger stil → Handsam.

Vel Stilar → Handsam – opnar sprettoppmenyen til ei oppføring. Vel fana Endra/Ny → Handsam.

Vel fana Format → Sidestil → Handsam.

Vel Stilar → Handsam stilar – opna sprettoppmenyen og vel fana Endra/Ny → Handsam.

Vel fana Format → Stilar → Rediger stil → Handsam.

Vel Format → Stilar → Handsam stilar – opna sprettoppmenyen og vel fana Endra/Ny → Handsam.

Vel fana Lysbilete → Innstillingar → Lysbilete.

Vel Vis → Stilar . Høgreklikk på ein stil. Vel fana Ny(tt) → Handsamar.

Vel fana Format → Sidestil → Topptekst

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ein sidestil og vel fana Endra/Ny → Topptekst.

Vel fana Format → Sidestil → Botntekst.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny → Botntekst

Vel Vis → Stilar.

Ikon 3d-vindauge

3D-effektar

Opna lokalmenyen (høgreklikk) og vel fana 3D-effektar → Geometri

Opna lokalmenyen (høgreklikk) for 3D-objektet og vel fana Format → 3D-effektar → Skuggelegging

Opna lokalmenyen (høgreklikk) for 3D-objekt og vel fana 3D-effektar → Lyssetjing

Opna lokalmenyen (høgreklikk) for 3D-objekt og vel fana 3D-effektar → Teksturar

Opna lokalmenyen for 3D-objektet og vel 3D-effektar → Materiale

Vel Format → Punkt og nummerering

Høgreklikk på eit avsnitt og vel Liste → Punkt og nummerering.

På verktøylinja Formatering, trykk

Ikon for dialogvindauget «Punkt og nummerering»

Punkt og nummerering

Vel Format → Punkt og nummerering.

Vel fana Format → Punkt og nummerering → Punkt.

Vel fana Format → Punkt og nummerering → Bilete.

Vel fana Format → Punkt og nummerering → Disposisjon.

Vel Format → Tekst

Vel Format → Avstand.

Vel Format → Asiatisk lydskrift.

Støtt oss!