Verktøylinjer

Vel valet Data → Fleire filter → Standardfilter.

Databasetabellvising: Knappen StandardfilterDatabaselinja

Skjemavising: Knappen StandardfilterSkjemalinja

Ikon Standardfilter

Standardfilter

Støtt oss!