Menyen «Verktøy»

Vel Verktøy → Galleri eller trykk på Galleri-knappen på Standardlinja.
Trykk så på Nytt tema og vel fana Filer.

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Stavekontroll

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Sjå gjennom → Staving.

Vel Staving i fana Sjå gjennom i menyen Sjå gjennom.

Frå verktøylinjer:

Ikon

Stavekontroll

Frå tastaturet:

F7

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Automatisk stavekontroll.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Sjå gjennom → Automatisk stavekontroll.

Vel Automatisk stavekontroll i fana Sjå gjennom i menyen Sjå gjennom.

Frå verktøylinjer:

Ikon Automatisk stavekontroll

Automatisk stavekontroll

Frå tastaturet:

Shift + F7

Vel Verktøy → Språk → Hangul/Hanja-konvertering (støtte for asiatiske språk må vera slått på)

Vel Verktøy → Språk → Kinesisk omsetjing. (Støtte for asiatiske språk må vera slått på)

Vel Verktøy → Språk → Kinesisk omsetjing og trykk på knappen Rediger. (Støtte for asiatiske språk må vera slått på)

Vel Verktøy → Stavekontroll

Vel Verktøy → Stavekontroll og trykk så på Innstillingar

Frå menylinja:

Choose Verktøy → Synonymordliste

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Sjå gjennom → Synonymordliste.

Vel Synonymordliste i fana Sjå gjennom i menyen Sjå gjennom.

Frå verktøylinjer:

Ikon Synonymordbok

Synonymordbok

Frå tastaturet:

+ F7

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Språk.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel ein av språkkommandoane i fana Sjå gjennom i menyen Sjå gjennom.

Frå verktøylinjer:

Ikon Handsam språk

Handsam språk

Vel Verktøy → Fargebytar (LibreOffice Draw og LibreOffice Impress)

Vel Verktøy → Mediespelar

Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic eller trykk + F11 (dersom det ikkje er sett opp på systemet du brukar)

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Makroar → Køyr makro.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel VerktøyKøyr makro.

Vel Køyr makro i fana Verktøy i menyen Verktøy.

Frå verktøylinjer:

Ikon Køyr makro

Køyr makro

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → BeanShell/Javascript/Python.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Javascript/Beanshell/Python i fana Verktøy i menyen Verktøy .

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Makroar → Opptak av makro

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Opptak av makro i fana Verktøy i menyen Verktøy.

Frå verktøylinjer:

Ikon Opptak av makro

Opptak av makro

Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic
og trykk på knappen Organiser
og så fana Bibliotek
og vel Passord.

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → Basic
og trykk på knappen Handsamar.

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Utvidingar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Utvidingar i fana Utvidingar i menyen Utvidingar.

Frå tastaturet:

+ Alt + E

Vel Verktøy → Utvidingar og trykk på knappen Sjå etter oppdateringar.

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Innstillingar for XML-filter.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Innstillingar for XML-filter i fana Verktøy i menyen Verktøy.

Verktøy → Makroar → Innstillingar for XML-filter og klikk på Ny eller Rediger.

Verktøy → Makroar → Innstillingar for XML-filter og klikk på Test XSLT-ar.

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Tilpass

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Tilpass i menyen oppe til høgre (☰).

Vel fana Verktøy → Tilpass → Menyar

Vel fana Verktøy → Tilpass → Menyar, trykk på hamburgaren Ikon Hamburgarmeny i nedtrekksmenyen og vel Legg til.

Vel fana Verktøy → Tilpass → Menyar, trykk på hamburgaren Ikon Hamburgarmeny i nedtrekksmenyen og vel Flytt.

Vel fana Verktøy → Tilpass → Tastatur. Eit dokument må vera opna.

Vel fana Verktøy → Tilpass → Verktøylinjer.

Vel fana Verktøy → Tilpass → Hendingar.

Vel Verktøy → Innstillingar for autoretting.

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Val.

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Smarte taggar

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Byt ut.

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Unntak.

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val.

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Fullføring av ord

Vel → LibreOffice Calc → Vis

Vel → LibreOffice Impress / LibreOffice Draw → Vis

Vel → LibreOffice Draw → Generelt

Stivalsknappen i ymse vegvisarar

Trykk på knappen Redigert for nokre få innskrivingar under → LibreOffice → Stiar.

Vel

Vel → LibreOffice

Vel → LibreOffice → Brukardata

Vel → LibreOffice → Generelt

Vel → LibreOffice → Vis.

Vel → LibreOffice→ Skriv ut

Vel → .LibreOffice → Stiar.

Vel fana Verktøy → Autotekst → Sti. (Berre for auitotekst)

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Biletkart.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Biletkart i fana Bilete i menyen Bilete.

Frå verktøylinjer:

Ikon Biletkart

Biletkart

Vel Verktøy → Biletkart, merk deretter eit område av biletet og trykk Eigenskapar → Skildring.

Vel fana Format → Område → Fargar

Vel Format → Område → Område, vel fana Farge og trykk på knappen Vel.

Ikon

Trykk på knappen Fargeveljar i fana Lyssetjing i dialogvindauget for 3D-effektar.

Vel → LibreOffice → Skrifttypar

Vel → LibreOffice → Tryggleik

Vel → LibreOffice → Avansert

Vel → LibreOffice → OpenCL.

Vel → LibreOffice → Basic IDE

Vel → LibreOffice → Nettoppdatering

Vel → LibreOffice → Tilgjenge

Vel → LibreOffice → Programfargar

Vel → Last inn/Lagra

Vel → Last inn/Lagra → Generelt

Vel → Last inn/Lagra → VBA-eigenskapar

Vel → Last inn/Lagra → Microsoft Office

Vel → Last inn/Lagra → HTML-kompatibilitet

Vel → Språk og nasjonale innstillingar

Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt

Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt → Komplekst tekstoppsett

Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt

Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Skrivestøtte,
i lista over Tilgjengelege språkmodular, vel éin av språkmodulane og trykk Rediger.

Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Skrivestøtte

Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Søk på japansk

Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Asiatisk oppsett

Vel → Internett

Vel → Internett → Mellomtenar

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Kompatibilitet

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Generelt

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Automatisk bilettekst

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/Web → Vis

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/Web → Formateringsstøtte

Vel → LibreOffice Writer / LibreOffice Calc / LibreOffice Writer/Web → Rutenett

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Enkle skrifttypar (vestleg)

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Grunnskrifter (asiatiske). (Berre tilgjengeleg når støtte for asiatiske språk er slått på.)

Vel → LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/Web → Skriv ut.

Vel → LibreOffice Calc → Skriv ut

Vel → LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web → Tabell

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Endringar

Opna eit HTML-dokument og vel → LibreOffice Writer/Web

Opna eit HTML-dokument og vel → LibreOffice Writer/Web → Bakgrunn

Opna eit reknearkdokument og vel → LibreOffice Calc.

Vel → LibreOffice Calc → Generelt

Opna eit reknearkdokument og vel → LibreOffice Calc → Vis

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Rekn ut

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Kompabilitet

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Sorteringslister

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Formel

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Standardverdiar

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Sorteringslister → Kopier-knappen

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Endringar

Opna ein presentasjon og vel → LibreOffice Impress

Opna ein presentasjon og vel → LibreOffice Impress / LibreOffice Draw → Generelt

Opna ein presentasjon og vel → LibreOffice Impress / LibreOffice Calc → Vis

Opna eit presentasjonsdokument og vel → LibreOffice Impress/ LibreOffice Draw → Rutenett

Opna ein presentasjon og vel → LibreOffice Impress / LibreOffice Draw → Skriv ut

Opna eit teiknedokument og vel → LibreOffice Draw

Opna eit formeldokument og vel → LibreOffice Math

Opna eit formeldokument og vel → LibreOffice Math → Innstillingar

Vel → Diagram

Vel → Diagram → Standardfargar

Vel → LibreOffice Base

Vel → LibreOffice Base → Tilkoplingar

Vel → LibreOffice Base → Databasar

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Sladding-

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Verktøy → Sjå gjennom.

Vel Sjå gjennom i fana Sjå gjennom i menyen Sjå gjennom.

Frå verktøylinjer:

Ikon Sjå gjennom

Sladd

Frå menylinja:

Vel Verktøy → Autosladding

Frå verktøylinjer:

Ikon Autosladding

Autosladding

Støtt oss!