Menyen «Set inn»

Vel Set inn → Merknad

Trykk + C.

Vel i menyen Set inn → Media → Skann

Vel i menyen Set inn → Media → Skann → Vel kjelde

Vel i menyen Set inn → Media → Skann → Førespurnad

Vel Set inn → Spesialteikn

På verktøylinja Standard eller Set inn, klikk på

Ikon Spesialteikn

Spesialteikn

Vel Set inn → Media → Video og lyd

Vel Set inn → Lyd eller video

Lyd og video

Velg Set inn → OLE-objekt.

Vel Set inn → OLE-objekt → QLE-objekt.

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt

Vel Set inn → Objekt → QR og strekkode.

Velg Set inn → OLE-objekt → Formelobjekt.

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon formel

Formel

Vel Format → Diagramtype.

Velg Set inn → Diagram .

Vel Format → Diagramtype

Vel Set inn diagram.

Vel Format → Diagramtype

Vel Set inn → Diagram

Vel Set inn → Diagram.

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon Diagram

Diagram

Vel Set inn → Bilete.

På verktøylinja Standard, trykk

Ikonet Bilete

Bilete

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon Flytande ramme

Flytande ramme

Opna ei fil av ein filtype som er ukjend for LibreOffice og som ikkje er tekstfil

På linja for Fontwork, trykk

Ikon Fontwork

Fontworkgalleri

Vel Set inn → Fontwork

Ikon Grunnleggjande former

Grunnformer

Ikon Symbolformer

Symbolformer

Ikon Blokkpiler

Blokkpiler

kon Flytskjema

Flytdiagram

Ikon Snakkebobler

Snakkebobler

Ikon Stjerner

Stjerner

Vel Set inn → Signaturlinje

Støtt oss!