Menyen «Vis»

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler.

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ Objektskalering .

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Objektskalering

Frå verktøylinjer:

Ikon Objektskalering

Objektskalering

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ Forstørr og panorer.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Forstørr og panorer

Frå verktøylinjer:

Ikon Forstørr og panorer

Forstørr og panorer

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ Skaler neste.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Skaler neste

Frå verktøylinjer:

Ikon Skaler neste

Skaler neste

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ Skaler førre.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Skaler førre

Frå verktøylinjer:

Ikon Skaler nførre

Skaler førre

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ 50 %

Vel Vis → Skaler→ 75 %

Vel Vis → Skaler→ 100 %.

Vel Vis → Skaler→ 150 %.

Vel Vis → Skaler→ 200 %.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → 100 %.

Frå verktøylinjer:

Ikon Skaler 100 %

Skaler 100 %

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ Heile sida.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Heile sida.

Vel Heile sida i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Skaler heile sida

Skaler heile sida

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ Sidebreidd.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Sidebreidd.

Vel Sidebreidd i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Skaler sidebreidd

Skaler sidebreidd

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ Beste vising.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Beste vising.

Vel Beste vising i fana Vis i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Skaler beste vising

Skaler beste vising

Frå menylinja:

Vel Vis → Skaler→ Skalering

Frå verktøylinjer:

Ikon Skaler

Skalering

Frå menylinja:

Vel Vis → Verktøylinjer.

Frå brukargrensesnittet med faner:

På fanemenyen vel du Verktøylinjer.

Vel Vis → Verktøylinjer → Standard

Vel Vis → Verktøylinjer → Verktøy

Frå menylinja:

Vel Vis → Statuslinje.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Statuslinje i fana Vis i menyen Vis.

Vel Vis → Fargelinje.

Trykk på Hyperlenkje på verktøylinja Standard og vel Internett

Vel Set inn → Hyperlenkje.

Trykk på Hyperlenkje-symbolet på verktøylinja Standard og vel E-post

Trykk på Hyperlenkje på verktøylinja Standard og vel Dokument.

Trykk på Hyperlenkje på verktøylinja Standard og vel Nytt dokument.

Frå verktøylinjer:

Ikon Fullskjerm

Fullskjerm

Frå tastaturet:

+ Shift + J

Frå verktøylinjer:

Ikon Datakjelde

Datakjelder

Frå tastaturet:

+ Shift + F4

Frå menylinja:

Vel Vis → HTML-kjelde.

Frå verktøylinjer:

Ikon HTML-kjelde

HTML-kjelde

Vel Vis → Rutenett og hjelpelinjer

Vel Vis → Hjelpelinjer (Impress og Draw).

Støtt oss!