Menyen «Fil»

Vel Fil → Førehandsvis i nettlesar

Vel Fil → Ny(tt)

Knappen NyStandard-verktøylinja. (Ikonet på knappen viser typen på det nye dokumentet.)

Ikon Ny(tt)

Ny

+ N

Menu Fil → Ny(tt) → Malar.

Tastane Shift + + N

Vel Fil → Ny(tt) → Etikettar

Vel fana Fil → Ny(tt) → Etikettar → Etikettar

Vel fana Fil → Ny(tt) → Etikettar → Format

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Format

Vel fana Fil → Ny(tt) → Etikettar → Innstillingar

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Innstillingar

Vel Fil → Ny(tt) → Visittkort

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Medium

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Visittkort.

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Privat

Vel fana Fil → Ny(tt) → Visittkort → Forretningar

Vel Fil → Opna

+ O

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon Opna

Opna fil

Menyen Fil → Opna, filtypen Koda tekst er vald.

Menyen Fil → Lagra som, filtypen Koda tekst er vald.

Vel Fil → Vegvisarar

Vel Fil → Vegvisarar → Brev

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Sideutforming

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Brevhovudutforming

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Element som skal skrivast ut

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Mottakar og sendar

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Botntekst

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Namn og adresse

Vel Fil → Vegvisarar → Faks

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Sideutforming

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Postar som skal takast med

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Sendar og mottakar

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Botntekst

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Namn og adresse

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Sideutforming

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Generell informasjon.

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Overskrifter som skal takast med

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Namn

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Møteplanelement .

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Namn og adresse .

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.

Trykk Bruk vegvisar for å lage ein rapport i eit vindauge for ei databasefil.

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med datamusa.

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er side 1 i vegvisaren.

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er side 2 i vegvisaren.

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er side 3 i vegvisaren.

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er side 4 i vegvisaren. Ein database må vera kopla til.

I skjemautforming kan du trykkja på gruppeboksen på verktøylinja
og laga ei ramme med musa. Dette er den siste sida i vegvisaren.

Vel Fil → Vegvisarar → Dokumentkonvertering

Vel Fil → Vegvisarar → Dokumentkonvertering

Vel Fil → Vegvisarar → Dokumentkonvertering

Vel Fil → Vegvisarar → Eurokonvertering

Meny Fil → Vegvisarar → Adressedatakjelde

Vegvisar for adressedatakjelde → Fleire innstillingar.

Vegvisar for adressedatakjelde → Vel tabell

Vegvisar for adressedatakjelde → Tittel på datakjelde

Vegvisar for adressedatakjelde → Tildeling av felt

Vel Fil → Lukk

Vel Fil → Lagra,

+ S

Opna linja Standard eller Tabelldata, klikk på

Ikon Lagra

Lagra

Ikon Lagra som

Lagra som

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og vel filtypen HTML Dokument. Dialogvindauget vert opna automatisk.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og vel filtypen HTML. Side 1 i vegvisaren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og vel filtypen HTML. Side 2 i vegvisaren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og vel filtypen HTML. Side 3 i vegvisaren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og vel filtypen HTML. Side 4 i vegvisaren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og vel filtypen HTML. Side 5 i vegvisaren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og vel filtypen HTML. Side 6 i vegvisaren.

Vel Fil → Eksporter, Vel ein grafikkfiltype. Dialogvindauget vert opna når du har klikkaLagra.

Vel Fil → Lagra alle

Vel Fil → Lagra som

Vel Fil → Last på nytt.

Vel Fil → Eigenskapar

Vel fana Fil → Eigenskapar → Generelt

Vel Fil → Digitale signaturar → Underskriv eksisterande PDF.

Vel → LibreOffice → Tryggleik og trykk på Sertifikat i området Sertifikat Sti.

Vel Fil → Digitale signaturar → Digitale signaturar.

Vel Verktøy → Makroar → Digital signatur.

Vel fana Fil → Eigenskapar → Generelt og trykk på knappen Digitale signaturar.

Dobbeltklikk eller høgreklikk i feltet Signaturstatuslinja.

Vel fana Fil → Eigenskapar → Generelt og trykk på knappen Digitale signaturar og deretter knappen Signer dokumentet.

Vel fana Fil → Eigenskapar → Skildring

Vel fana Fil → Eigenskapar → Tilpassa eigenskapar

Vel fana Fil → Eigenskapar → Statistikk

Vel fana Fil → Eigenskapar → Tryggleik

Vel fana Fil → Eigenskapar → CMIS-eigenskapar

Vel fana Fil → Eigenskapar → Skrift

Meny Fil → Førehandsvising av utskrift.

Ikon Førehandsvising av utskrift

Førehandsvising

Vel Fil → Skrivaroppsett.

Vel Fil → Send.

Vel Fil → Send → E-postdokument.

Ikon E-postdokument

E-postdokument

Vel Fil → Eksporter

Vel Fil → Eksporter som → Eksporter som EPUB

 Ikon Eksporter som EPUB

Eksporter direkte som EPUB

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Digitale signaturar.

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Tryggleik.

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Generelt.

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Første vising.

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Lenkjer.

Vel fana Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF → Brukargrensesnitt.

Vel Fil → Eksporter som → Eksporter som PDF>

Ikon Eksporter direkte som PDF

Eksporter direkte som PDF

Vel Fil → Send → Ei PDF-fil som e-postvedlegg.

Vel Fil → Send → Lag hovuddokument

Vel Fil → Skriv ut

+ P

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon Skriv ut

Skriv ut

Choose Fil → Avslutt LibreOffice.

+ Q

Vel Fil → Ny(tt) → Hovuddokument

Vel Fil → Opna → Filtype, og så Tekst CSV.

Vel Data → Tekst til kolonnar (Calc).

Kopier data til utklippstavla og vel så Rediger → Lim inn utval → Lim inn utval (Calc).

Vel Fil → Eksporter. Viss EPS er vald som filtype, vert dette dialogvindauget opna automatisk.

Vel Fil → Eksporter. Viss PBM, PPM eller PGM er vald som filtype, vert dette dialogvindauget opna automatisk.

Vel Fil → Versjonar.

Støtt oss!