Import og eksport av Dif, import av Lotus, import av dBASE

Vel innstillingar for import og eksport. Dialogvindauga vert automatisk viste dersom ein av desse filtypane er vald.

Teiknsett

Vel det teiknsettet du vil bruka ved import/eksport.

Du kan lesa meir om filter i Informasjon om import- og eksportfilter.

Støtt oss!