For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Frå arknavigeringslinja:

Frå brukargrensesnittet med faner:

Frå verktøylinjer:

Frå tastaturet:

Frå startsenteret:

Frå statuslinja:

Frå sidepanelet:

Opna fil med eksempel:

Ikon Skriftfarge

Skriftfarge

Ikon Linjeavstand: 1

Linjeavstand: 1

Ikon Linjeavstand: 1.5

Linjeavstand: 1,5

Ikon Linjeavstand: 2

Linjeavstand: 2

Ikon Heva skrift

Heva skrift

Ikon Senka skrift

Senka skrift

Ikon Linjestil

Linjestil

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Ikon Linjebreidde

Linjebreidd

Ikon Områdestil / Fylling

Områdestil/fyll

Ikon Toppjustert

Toppjustert

Ikon Botnjustert

Botnjustert

Ikon Midtstill loddrett

Midtjustert loddrett

Ikon Bruk

Bruk

Ikon Avbryt

Avbryt

Ikon Opp eitt nivå

Eitt nivå opp

Ikon Opprett ny mappe

Lag ny mappe

Ikon Opp eitt nivå

Eitt nivå opp

Ikon Opprett ny mappe

Opprett ei ny mappe

Ikon Gå til den førre merknaden

Gå til førre merknad

Ikon Gå til den neste merknaden

Gå til neste merknad

Ikon Opna fil

Opna fil

Ikon Spegelvend loddrett

Spegelvend loddrett

Ikon Spegelvend vassrett

Spegelvend vassrett

Frå menylinja:

Vel Vis → Rutenett og hjelpelinjer → Vis rutenett.

Frå verktøylinjer:

Ikon Vis rutenett

Vis rutenett

Frå menylinja:

Vel Vis → Rutenett og hjelpelinjer → Fest til rutenettet.

Frå verktøylinjer:

Ikon Fest til rutenettet

Fest til rutenettet

Ikon Lagra som

Lagra som

Ikon Eksporter direkte som PDF

Eksporter direkte som PDF

Støtt oss!