Verktøy

I denne menyen finn du verktøy for LibreOffice Draw. Du kan òg endra språk og andre innstillingar.

>Stavekontroll

Sjekkar stavinga manuelt.

Språk

Opnar ein undermeny der du kan velja språkbestemte kommandoar.

Galleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Biletkart

Lèt deg laga eit biletkart med lenkjeområde (hotspots) i eit bilete eller ei gruppe av bilete. Eit biletkart er eit bilete med ulike område som kan lenkjast til kvar sine adresser.

Fargebytar

Opnar fargeplukkarvindauget. Der kan velja kva fargar som skal erstatta andre i bilete og teikningar.

Mediespelar

Opnar dialogvindauget for mediespelarar der du kan førehandsvisa video- og lydfiler i tillegg til å setja desse filene inn i dokumentet.

Makroar

Let deg ta opp eller organisera og redigera makroar.

Utvidingshandsamar

Utvidingshandteraren kan leggja til, fjerna, kopla på eller av og oppdatera LibreOffice-utvidingar.

Innstillingar for XML-filtera

Opnar dialogvindaget for XML-filterinnstillingar der du kan laga, redigere, sletta og prøva ut filter for å importera og eksportera XML-fileter.

Innstillingar for autoretting

Vel innstillingar for å byta ut tekst automatisk medan du skriv.

Tilpass

Tilpass LibreOffice menyar, sprettoppmenyar, snartastar, verktøylinjer og makrotildelingar til hendingar.

Innstillingar

Dette menyvalet opnar eit dialogvindauge for oppsett av programmet.

Støtt oss!