Side

Denne menyen inneheld kommandoar for handsaming av teiknesida og for navigering.

Ny Side

Set inn ei blank side etter den merkte sida.

Lag kopi av side

Set inn ein kopi av sida etter den gjeldande sida.

Set inn /Objects frå fil

Lèt deg setja inn heile fila eller visse element i fila.

Endra namn på sida

Gje sida eit nytt namn.

Slett side

Slettar den gjeldande sida.

Lagra Bakgrunnsbilete

Lagrar bakgrunnsbiletet for gjeldande.

Sett bakgrunnsbilete

Sett biletbakgrunnen for .

Eigenskapar

Vel papirretning, margar, bakgrunn og andre eigenskapar med tanke på utsjånad.

Hovudside

>Viser dialogvindauget for Tilgjengelege hovudlysbilete der du kan velja eit utformingsskjema for det aktive lysbiletet. Eventuelle objekt i lysbiletutforminga vert sette inn bak objekta i gjeldande lysbilete.

Ny hovudside

Slett hovudsida

Bakgrunn for hovudsida

Hovudsideobjekt

Hovudside-element

Flytt

Sidenavigering

Opnar ein undermeny for sidenavigering.

Støtt oss!