Teiknelinja

Teiknelinja finn du dei vanlegaste teikneverktøya.

Utval

Gjer det mogleg å velja objekt i dette dokumentet.

Ikon

Utval

Linjefarge

Set linjefargen for det valde objektet.

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Fyllfarge

Set områdefargen for det valde objektet.

Ikon Område

Område

Linje

Teiknar ei rett linje. For å endra retninga på linja i steg på 45 grader held du nede «Shift» medan du dreg med musa.

Ikon Linje

Linje

Rektangel

Teiknar eit fylt rektangel der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil leggja eit hjørne og drag rektangelet så stort du vil ha det. Du kan halda nede Shift-knappen medan du dreg dersom du vil teikna eit kvadrat.

Ikon Rektangel

Rektangel

Ellipse

Teiknar ein fylt ellipse der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil teikna ellipsen og drag han så stor du vil ha han. Du kan halda nede «Shift» medan du dreg dersom du vil teikna ein sirkel.

Ikon Ellipse

Ellipse

Piler

Opna verktøylinja Piler der du kan setja inn rette linjer, linjer med piler og målelinjer.

Kurve

Kurveknappen på teiknelinja opnar verktøylinja Linjer, der du kan leggja til linjer og former i lysbiletet.

Ikon Kurve

Kurve

Sambandslinjer

Ikon Sambandslinje

Sambandslinje

Opna verktøylinja for samband. Ved å bruka denne kan du leggja samband til objekta i lysbiletet. Eit samband er ei linje som koplar saman to objekt og held fram å hengja saman når objekta vert flytte. Dersom du kopierer eit objekt med eit samband, vert sambandet òg kopiert.

Grunnformer

Opnar ei verktøylinje for former som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Grunnleggjande former

Grunnformer

Symbolformer

Opnar verktøylinja for symbolutforming som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Opnar verktøylinja for blokkpiler som du kan bruka til å setja inn bilete i dokumentet.

Ikon Blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagram

Opnar verktøylinja for flytdiagram som du kan bruka til å setja inn bilete i dokumentet.

kon Flytskjema

Flytdiagram

Snakkebobler

Opnar verktøylinja Snakkebobler som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Snakkebobler

Snakkebobler

Stjerner og banner

Opnar verktøylinja for symbolutforming som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Stjerner

Stjerner

3D Objekt

Opna verktøylinja for 3D-objekt. Objekta er tredimensjonale med djupn, lyssetjing og releksjonar. Kvart innsett objekt dannar først ei 3D-scene. Du kan trykkja F3 for å gå inn i scena. For desse 3D-objekta kan du opna dialogvindauget for 3D-effektar for å endra eigenskapane.

Ikon 3D-objekt

3D-objekt

Støtt oss!