Teiknelinja

P√• Teiknelinja finn du dei vanlegaste teikneverkt√łya.

Utval

Gjer det mogleg å velja objekt i dette dokumentet.

Ikon

Utval

Rektangel

Teiknar eit fylt rektangel der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil leggja eit hj√łrne og drag rektangelet s√• stort du vil ha det. Du kan halda nede Shift-knappen medan du dreg dersom du vil teikna eit kvadrat.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Teiknar ein fylt ellipse der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil teikna ellipsen og drag han s√• stor du vil ha han. Du kan halda nede ¬ęShift¬Ľ medan du dreg dersom du vil teikna ein sirkel.

Ikon

Ellipse

Tekst

Lag ei tekstramme på den staden i dokumentet der du trykkjer eller dreg. Trykk kvar som helst i dokumentet og skriv eller lim deretter inn teksten.

Ikon

Tekst

Kurve

Kurveknappen p√• teiknelinja opnar verkt√łylinja Linjer, der du kan leggja til linjer og former i lysbiletet.

Ikon

Kurve

Sambandslinjer

Ikon

Sambandslinje

Opna verkt√łylinja for samband. Ved √• bruka denne kan du leggja samband til objekta i lysbiletet. Eit samband er ei linje som koplar saman to objekt og held fram √• hengja saman n√•r objekta vert flytte. Dersom du kopierer eit objekt med eit samband, vert sambandet √≤g kopiert.

Linjer og piler

Opnar verkt√łylinja ¬ęPilspissar¬Ľ som set inn linjer og pilspissar.

3D Objekt

Opna verkt√łylinja for 3D-objekt der du kan leggja 3D-figurar til dette lysbiletet.

Ikon

3D-objekt

Grunnformer

Opnar ei verkt√łylinje for former som du kan bruka til √• setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Grunnleggjande former

Grunnformer

Symbolformer

Opnar verkt√łylinja for symbolutforming som du kan bruka til √• setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Opnar verkt√łylinja for blokkpiler som du kan bruka til √• setja inn bilete i dokumentet.

Ikon Blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagram

Opnar verkt√łylinja for flytdiagram som du kan bruka til √• setja inn bilete i dokumentet.

kon Flytskjema

Flytdiagram

Snakkebobler

Opnar verkt√łylinja Snakkebobler som du kan bruka til √• setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Snakkebobler

Snakkebobler

Stjerner og banner

Opnar verkt√łylinja for symbolutforming som du kan bruka til √• setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Stjerner

Stjerner

Punkt

Her kan du redigera punkta på teikninga.

Festepunkt

Her kan du redigera festepunkta på teikninga.

Til kurve

Gjer det valde objektet om til ei Bézier-kurve.

Til mangekant

Gjer det valde objektet om til ein mangekant (eit slutta objekt sett saman av rette linjer). Utsj√•naden til objektet vil ikkje endra seg. Dersom du vil, kan du h√łgreklikka og velja Rediger punkt for √• sj√• endringane.

Transformasjonar

Endra forma, retninga eller fyllet i dei valde objekta.

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon

Justering

Still opp

Endrar oppstillingsrekkjef√łlgja for eit valt objekt.

Ikon

Still opp

Frå fil

Set eit bilete inn i det gjeldande dokumentet

Ikonet Bilete

Bilete

Set inn

Ikon

Set inn

Kontrollelement for skjema

Verkt√łylinja Kontrollelement for skjema eller undermenyen inneheld verkt√ły du treng for √• laga interaktive skjema.

Ikon

Kontrollelement for skjema

Utdriving av/på

Slår på eller av 3D-effektar for dei valde objekta.

St√łtt oss!