Verktøylinje for linje og fyll

Verktøylinja Linje og fyll inneheld funksjonar som passar til redigeringsmodusen.

Vel om dialogvindauget for stilar skal visast eller gøymast. Der kan du også tildela og organisera stilar.

Ikon Stilar

Stilar

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Ikon Linje

Linje

Pilstil

Opnar verktøylinja for pilspissar. Bruk symbolet til å velja stil for slutten av den valde linja.

Ikon Linjeslutt

Pilstil

Linjestil

Vel den linjestilen du vil bruka.

Ikon

Linjestil

Linjebreidd

Vel breidda på linja. Du kan leggja til ei måleeining. Ein nullverdi gjev ei linje med ei breidd på ein piksel i mediet ho vert vist på.

Ikon

Linjebreidd

Linjefarge

Vel ein farge for linja.

Ikon

Linjefarge

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Ikon Område

Område

Områdestil / fyll

Vel den fylltypen du vil bruka på teikneobjektet.

Ikon

Områdestil/fyll

Skugge

Skugge

Legg til skugge på det valde objektet. Viss objektet har skugge frå før, vert han fjerna. Viss du trykkjer på denne knappen utan å ha merkt eit objekt, vil det neste objektet du teiknar få skugge.

Ikon Legg til skugge

Skugge

Støtt oss!