Vis

Denne menyen inneheld kommandoar for å kontrollera visinga av dokumentet på skjermen, endra brukargrensesnittet og få tilgang til sidepanela.

Normal

Byt til normalvising av sida.

Hovud

Byt til vising av hovudutforminga.

Brukargrensesnitt

Opnar dialogvindauget for å setja utforminga av brukargrensesnittet.

Verkt√łylinjer

Opnar ein undermeny for √• visa eller g√łyma verkt√łylinjer. Ei verkt√łylinje inneheld knappar og val som gjer det lett √• bruka LibreOffice-kommandoar.

Statuslinja

Viser eller g√łymer statuslinja nedst i vindauget.

Vis eller skjul.

Linjalar

Vis eller g√łym linjalane √łvst og p√• venstre eller h√łgre kant av arbeidsomr√•det.

Rutenett og hjelpelinjer

Slår rutenettet og hjelpelinjene av og på for å gjera det enklare å flytta og plassera objekt på arket.

Festelinjer

Bestemmer visingsalternativa for festelinjer.

Merknadar

Vis eller g√łym kommentarar p√• sida.

Farge/gråtonar

Vis lysbilete i fargar, gråtonar eller svart-kvitt.

Sidepanel

Sidepanelet er eit loddrett panel som du kan bruka for å setje eigenskapar, stilhandsaming, vise dokumentstrukturen og mediagalleriet aktuelle for det gjeldande dokumentet.

Stilar

Opnar stilhandsamaren i sidepanelet med ei liste over alle tilgjengelege bilet- og presentasjonsstilar som du kan bruka eller redigera.

Galleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Dokumentstruktur

Vis dokumentstrukturen slik at du raskt kan hoppa til andre lysbilete eller veksla mellom opna filer.

Fargelinje

Vis eller g√łym Fargelinja.

Skift

Vert brukt for √• flytta plasseringa av sida i vindauget. N√•r denne er sl√•tt p√• vert utsj√•naden til musepeikaren endra. Klikk p√• sid og dra til √łnskt plassering.

Skalering

Forminskar eller forst√łrrar skjermvisinga av LibreOffice.

St√łtt oss!