Velkommen til hjelp for LibreOffice Draw

Arbeida med LibreOffice Draw

Hjelp til bruk av LibreOffice Draw

Funksjonar i LibreOffice Draw

Menyar, verktøylinjer og tastar i LibreOffice Draw

Menyar

Verktøylinjer

Snartastar for teikningar

Hjelp om hjelp

Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Støtt oss!