Hjelp til bruk av LibreOffice Draw

På hjelpesida for LibreOffice generelt finn du rettleiing for alle modular, mellom anna korleis du arbeider med vindauge og menyar, tilpassar LibreOffice, datakjelder, galleri og dra og slepp.

Dersom du treng hjelp om ein annan modul, kan du byta til hjelpa for den modulen i lista i navigasjonsområdet.

Redigera og gruppera objekt

Stilla opp, justera og fordela objekt

Overgangstoning mellom to objekt

Teikna sektorar og segment

Laga kopiar av objekt

Gruppera objekt

Slå saman objekt og laga former

Kopla saman linjer

Slå saman 3D-objekt

Snu objekt

Redigera fargar og mønster

Tilpassa fargar

Byta ut fargar

Laga fargeovergangsfyll

Redigera tekst

Leggja til tekst

Fontwork til grafisk tekstkunst

Arbeida med lag

Endra og leggja til

Endra bakgrunnsfyllinga for

Om lag

Setja inn eller endra lag

Flytta objekt til eit anna lag

Arbeida med lag

Flytta objekt

Ymse

Snartastar for teikneobjekt

Setja inn bilete

Setja inn, redigera, lagra punktgrafikkbilde

Kopiera bilete frå galleriet

Setja inn objekt frå galleriet

Bruka linjestilar ved hjelp av verktøylinja

Definera pilstilar

Definera linjestilar

Bruk av festepunkt

Støtt oss!