Flytter objekt til eit anna lag.

Teikningar i LibreOffice Draw har støtte for lag.

  1. Klikk og hald på objektet til kantane blinkar.

  2. Dra objektet til namnefana for det laget du vil flytta objektet til.

  3. Slepp objektet.

Om lag

Innsetjing av lag

Arbeida med lag

Støtt oss!