Flytta objekt til eit anna lag

Teikningar i LibreOffice Draw har støtte for lag.

  1. Klikk og hald på objektet til kantane blinkar.

  2. Dra objektet til namnefana for det laget du vil flytta objektet til.

  3. Slepp objektet.

Støtt oss!