Snartastar for teikneobjekt

Du kan laga og redigera teikneobjekt ved å bruka tastaturet.

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Laga og redigera eit teikneobjekt

 1. Trykk F6 for å gå til Teiknelinja.

 2. Trykk på pil høgre til du kjem til ikonet for teikneverktøyet.

 3. Dersom det er ei pil ved sida av knappen, har knappen ein undermeny. Trykk på pil opp- eller pil ned-tasten for å opna undermenyen, og trykk pil høgre eller pil venstre for å velja eit ikon.

 4. Trykk + Enter.

  Objektet vert laga i midten av dokumentet.

 5. For å gå tilbake til dokumentet, trykkjer du + F6.

  Du kan bruka piltastane til å plassera objektet der du ønskjer. For å velja ein kommando frå sprettoppmenyen for objektet, trykk Shift + F10.

Velja eit objekt

 1. For å gå inn i dokumentet, trykk + F6.

 2. Trykk på Tabulator til du kjem til objektet du vil markera.

Støtt oss!