Slå saman 3D-objekt

Du kan slå saman to eller fleire 3D-objekt til eit enkelt objekt.

Slå saman 3D-objekt

  1. Set inn eit 3D-objekt frå den flytande verktøylinja 3D-objekt (for eksempel ein terning).

  2. Set inn eit anna, litt større 3D-objekt, for eksempel ei kule.

  3. Merk det andre 3D-objektet (kula), og vel Rediger → Klipp ut.

  4. Dobbeltklikk på det første objektet (terningen) for å gå inn i gruppa han er i.

  5. Vel Rediger → Lim inn. Begge objekta er no i den same gruppa. Dersom du ønskjer det, kan du redigera enkeltobjekta eller endra plasseringa deira innanfor gruppa.

  6. Dobbeltklikk utanfor gruppa for å gå ut av ho.

Merknadsikon

Du kan ikkje laga snitt eller trekkje frå med 3D-objekt.


Støtt oss!