Kopla saman linjer

Når du koplar til linjer, vert linjer teikna mellom naboendepunkt.

Slik koplar du saman linjer:

  1. Merk to eller fleire linjer.

  2. Høgreklikk og vel Form → Kopla til.

For å laga eit lukka objekt må du høgreklikka på ei linje og velja Lukk objekt.

Merknadsikon

Du kan berre bruka funksjonen Lukk objekt på samankopla linjer,frihandslinjer og på ikkje utfylte kurver.


Støtt oss!