Laga fargeovergangsfyll

Ein fargeovergang er ei blanding av to ulike fargar eller nyansar av den same fargen som du kan bruka på eit teikneobjekt.

Laga ein fargeovergang

 1. Vel eit teikneobjekt.

 2. Vel Format → Område og vel Fargeovergang som Fylltype.

 3. Vel ein stil for fargeovergangen frå lista, og trykk OK.

Laga tilpassa fargeovergangar

Du kan laga eigne fargeovergangar, endra på fargeovergangar som finst frå før, i tillegg til at du kan lagra og lasta inn att ei liste over fargeovergangsfiler.

Laga ein tilpassa fargeovergang

 1. Vel Format → Område, og trykk på fana Fargeovergangar.

 2. Vel ein fargeovergang frå lista som skal brukast som grunnlag for den nye fargeovergangen. Trykk deretter Legg til.

 3. Skriv inn eit namn på fargeovergangen i tekstfeltet, og trykk OK.

  Namnet vert vist nedst i lista over fargeovergangar, og vil vera merkt for redigering.

 4. Vel eigenskapar til fargeovergangen, og trykk Endra for å lagra han.

 5. Trykk OK.

Bruka fargeovergangar og gjennomsikt

Du kan tilpassa eigenskapane til ein fargeovergang, i tillegg til gjennomsikten til eit teikneobjekt med hjelp av musepeikaren.

Justera fargeovergangen på eit teikneobjekt

 1. Vel teikneobjektet som har fargeovergangen du vil endra på.

 2. Vel Format → Område, og trykk på fana Fargeovergangar.

 3. Tilpass fargeovergangen slik du vil ha han, og trykk OK.

Tipsikon

Du kan justera innstillingane for gjennomsikten til eit objekt i fana Gjennomsikt under Format → Område.


Støtt oss!