Byta ut fargar

Du kan byta ut fargar i punktbilete med fargeplukkaren.

Du kan byta ut opptil fire fargar på éin gong.

Du kan òg kryssa av for Gjennomsikt for å byta ut dei gjennomsiktige områda i eit bilete med ein farge.

På same måten kan du bruka fargeplukkaren til å gjera ein av fargane på biletet gjennomsiktig.

Byta ut fargar med fargeplukkaren

Sjå til at du brukar eit punktbilete (for eksempel BMP, GIF, JPG eller PNG) eller ei metafil (for eksempel WMF).

  1. Vel Verktøy → Fargeerstattar

  2. Trykk på fargeplukkarknappen og plasser musepeikaren over fargen du vil byta ut på biletet. Fargen vert vist i boksen ved sida av fargeplukkarknappen.

  3. Trykk på fargen på biletet. Fargen vert vist i den første Kjeldefargeboksen og avkryssingsboksen ved sida av fargen er kryssa av.

  4. Vel den nye fargen i boksen Byt ut med.

    Merknadsikon

    Du byter då ut kjeldefargen overalt i biletet.


  1. Dersom du vil byta ut ein annan farge medan dialogvindauget er ope, kryssar du av for Kjeldefarge i den neste rada og gjentek trinn 3 til 5.

  2. Trykk Byt ut.

Tipsikon

Dersom du vil utvida eller trekkja saman fargeutvalområdet, kan du auka eller minska toleransen til Fargeplukkaren og gjenta utvalet.


Støtt oss!