Overgangstoning mellom to objekt

Overgangstoning lagar former og fordeler dei med lik avstand mellom to teikneobjekt.

Merknadsikon

Overgangstoning er berre tilgjengeleg i LibreOffice Draw. Du kan likevel kopiera og setja inn overgangstona objekt i LibreOffice Impress.


Bruka overgangstoning

  1. Hald Shift-tasten nede og trykk éin gong på kvart objekt.

  2. Vel Form → Overgangstoning

  3. Vel talet på nye objekt mellom dei to opphavlege objekta i talboksen Steg.

  4. Trykk OK.

Ei gruppe som inneheld dei to opphavlege objekta og så mange mellomliggjande objekt som er valde vert vist.

Illustrasjon av overgangstoning

Du kan redigera dei enkelte objekta i ei gruppe ved å velja gruppa og trykkja F3. Trykk + F3 for å avslutta grupperedigering.

Støtt oss!