Side

Vel papirretning, margar, bakgrunn og andre eigenskapar med tanke på utsjånad.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Side → Eigenskapar …


Endra bakgrunnsfyllinga for

Vel sidemarg, utsjånaden på ein- og fleirsidige dokument, sidenummerering og papirformat.

Område (bakgrunn, utheving)

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

tip

Viss du vil endra bakgrunnen for alle sidene i den gjeldande fila, kan du velja ein bakgrunn, trykkja på OK og Ja i dialogvindauget Sideinnstillingar.


Støtt oss!