Endra laget

Endrar eigenskapane for det merkte laget.

For å bruka denne funksjonen …

Høgreklikk på fana for eit lag og vel Endra lag i eit Draw-dokument

Vel Format → Lag (gjeld berre i LibreOffice Draw)


Namn

Skriv inn eit namn på det valde laget.

Merknadsikon

Du kan berre endra namnet på lag som du sjølv har oppretta.


Eigenskapar

Set eigenskapane for det valde laget.

Synleg

Viser eller gøymer innhaldet i det valde laget.

Kan skrivast ut

Skriv ut innhaldet i det valde laget.

Verna

Låser innhaldet i det valde laget slik at det ikkje kan endrast.

Endra namn på lag

Gje nytt namn til det gjeldande laget. Du kan berre endra namnet på lag du har laga sjølv.

Støtt oss!