Setja inn eller endra lag

Set inn eit nytt lag eller endra eit lag i dokumentet. Lag er berre tilgjengelege i Draw, ikkje i Impress.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Lag

Opna sprettoppmenyen for lagfaner – vel Set inn lag

Merk laget og vel Format → Lag

Opna sprettoppmenyen for lagfana – vel Endra lag


note

For å velja eit lag, trykkjer du på fana for laget nedst på arbeidsområdet.


Dialogvindauget for å setja inn lag

Namn

Skriv inn eit namn på det nye laget. Du kan også endra namnet på eit lag ved å skriva inn det nye namnet.

note

Desse lagnamna vert brukte internt og kan ikkje endrast: utforming, bakgrunn, bakgrunnsobjekt, kontrollelementmålelinjer.

Laga utforming,kontrollelement og målelinjer er synlege i normalvisinga og svarar til dei førehandsdefinerte laga Utforming,Kontrollelement og Målelinjer.

Laget bakgrunnsobjekt er synleg i hovudvisinga under namnet Bakgrunnsobjekt.

Laget bakgrunn er aldri synleg og er ikkje meint å brukast.


tip

For å endra namn på laget direkte, høgreklikk på lagfana nedst, vel Gje nytt namn i sprettoppmenyen og skriv inn det nye namnet i fana.


Namn

Skriv inn eit namn for laget.

Skildring

Skriv inn ei skildring av laget.

Lageigenskapar

Set eigenskapane for laget.

Synleg

Vis eller gøym laget.

Kan skrivast ut

Ved utskriving skriv du ut også dette bestemte laget eller ignorerer det.

Låst

Gjer at element i laget ikkje kan endrast.

Støtt oss!