Set inn eit lag

Set inn eit nytt lag i dokumentet. Lag er berre tilgjengelege i Draw, ikkje i Impress.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Lag (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenu for lag, og vel Set inn lag (gjeld berre i LibreOffice Draw)


note

For å velja eit lag, trykkjer du på fana for laget nedst på arbeidsområdet.


Namn

Skriv inn eit namn for det nye laget.

Namn

Skriv inn eit namn for laget.

Skildring

Skriv inn ei skildring av laget.

Eigenskapar

Vel eigenskapane for det nye laget.

Synleg

Vis eller gøym laget.

Kan skrivast ut

Ved utskriving skriv du ut også dette bestemte laget eller ignorerer det.

Låst

Gjer at element i laget ikkje kan endrast.

Støtt oss!