Konsolidering av tekstfelt

Slår saman to eller fleire merkte tekstboksar til éin tekstboks.

For å bruka denne funksjonen …

Merk to eller fleire tekstboksar og anten

Vel menyen Form → Konsolidere tekst.

Opna sprettoppmenyen og vel Konsolidere tekst.


Tekstbokskonsolidering føyer saman fleire tekstboksar til ein større tekstboks, slik at teksten kan flytast på nytt i den resulterande boksen.

tip

Kommandoen Konsolider tekst er spesielt nyttig for redigering av PDF -dokument med LibreOffice Draw.


Funksjonen undersøkjer tekstfragmenta for å sjå om dei sluttar med eit setningsavsluttande teikn. Viss ikkje, vert innhaldet i den neste tekstboksen lagt til i staden for å byrja eit nytt avsnitt. Etterpå må du retta opp avsnitt og setja avsnittseigenskapar.

Merknadar

Støtt oss!