Konsolidering av tekstfelt

Slår saman to eller fleire merkte tekstboksar til éin tekstboks.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Form → Konsolidere tekst når to eler fleire tekstboksar er merkte.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Konsolidere tekst når to eler fleire tekstboksar er merkte.


Tekstbokskonsolidering føyer saman fleire tekstboksar til ein enkel tekstboks, slik at teksten kan flyta inne i den nye boksen.

tip

Kommandoen Konsolider tekst er spesielt nyttig når du redigerer PDF-dokument med LibreOffice Draw.


Funksjonen undersøkjer tekstfragmenta for å sjå om dei sluttar med eit setningsavsluttande teikn. Viss ikkje, vert innhaldet i den neste tekstboksen lagt til i staden for å byrja eit nytt avsnitt. Etterpå må du retta opp avsnitt og setja avsnittseigenskapar manuelt.

Merknadar

Støtt oss!