3D-innstillingar

Verktøylinja 3D-innstillingar kontrollerer eigenskapane til dei merkte 3D-objekta.

Utdriving av/pĂĽ

SlĂĽr pĂĽ eller av 3D-effektar for dei valde objekta.

Ikon Utdriving av/pĂĽ

Utdriving pĂĽ/av

Vipp ned

Vipper det merkte objektet fem grader nedover.

Ikon Vipp nedn

Vipp ned

Vipp opp

Vipper det merkte objektet fem grader oppover.

Ikon Vipp opp

Vipp opp

Vipp til venstre

Vipper det merkte objektet fem grader til venstre.

Ikon Vipp til venstre

Vipp til venstre

Vipp til høgre

Vipper det merkte objektet fem grader til høgre.

Ikon Vipp til høgre

Vipp til høgre

Djupn

Opnar vindauget for utdrivingsdjupn.

Vel ei utdrivingsdjupn

Ikon Djupn

Djupn

Skriv inn utdrivingddjupna.

Retning

Opnar vindauget for utdrivingsretning.

Ikon Retning

Retning

Vel ei retning.

Vel metoden som skal brukast for perspektiv- eller parallell-utdriving.

Lyssetjing

Opnar vindauget for utdrivingslyssetjing.

Ikon Lyssetjing

Lyssetjing

Vel retning pĂĽ lyssetjinga.

Vel intensitet pĂĽ lyssetjinga.

Overflate

Opnar vindauget for utdrivingsoverflate.

Ikon Overflate

Overflate

Vel eit overflatemateriale eller ei trĂĽdrammevising.

3D-farge

Opnar verktøylinja for utdrivingsfarge.

Ikon Farge

Farge

Støtt oss!